Het Portaal:

Radha Krishna Radhavallabh On Face geconfronteerd van Temple Vrindavan boeken

Maak Our Spiritually gezinde Blog vast !! Commentaar en Post uitzichten op artikelen.

Nieuwsbrief Subscription Management
Gebruik deze pagina om abonneren of melden zich te de beschikbare nieuwsbrief of nieuwsbrieven indien af
In leeftijd van 13yrs of boven.


Vergenoegd op deze pagina een nieuwere versie vereist van De adobe Flash Player.
http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/

Onderteken ons Gastenboek!!

Abonneer Naar Our Feed

Abonneer Naar Our Blog Feed

Bezoek ons Mobile Site (Voor Mobiele telefoons)

Fouilleer Radha Krishna Portal:Inlading...

Termen en Conditioneert/Privacy politiek

Website Termen en Gebruiksvoorwaarden

1. Termen

Door benaderende deze website, jullie overeenkomen om te worden door deze website Termen vastgebonden en Gebruiksvoorwaarden, alle toepasbare rechtswezenen en reglementen, en gaan akkoord dat jullie verantwoordelijk voor de naleving met elk toepasbare lokale rechtswezenen zijn. Indien jullie stemen niet elk van deze termen, jullie worden van gebruikende of benaderende deze locatie verboden. Het materieel bevatte in deze website worden door toepasbaar copyright en keurmerk rechtswezen gebeschermd.

2. Gebruik Licensieren

Vergunning wordt verhoord te voorlopig halen iemand specimen van het materieel (informatie of software) op de website van Kavita Vision voor persoonlijk, non-commercieel voorbijgaand bekijkend slechts binnen. Deze is de subsidie van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder dit licensieren jullie mogen van niet: Wijzigen of hét materieel kopiëren;

Gebruik het materieel voor elk commerciele doel, of voor elk publieke beeldscherm (commercieel of non-commercieel);

Poging naar decompile of averechts construeren elk software bevatte op de website van Kavita Vision;

Schaf elk copyright of andere eigenaarse aantekeningen van het materieel af; Of

verplaats Het materieel naar nog eens persoon of "spiegel" het materieel op elk andere kelner.

Dit licensieren zullen automatisch eindigen indien jullie verkrachten elk van deze beperkingen en mogen worden door Kavita Vision elk moment geëindigd. Op de opgaand uw bekijkend van deze materieel of op de beeindiging van dit licensieren, jullie moeten elk gedownloade materieel in uw bezit vernietigen hetzij in elektronisch of formaat printten.

 

3. Disclaimer

Het materieel op de website van Kavita Vision worden geleverd "zonder meer". Kavita Zicht geen garanties maakt, uitgesproken of impliceerde, en bij dezen wijst af en doet teniet alle andere garanties, incluis zonder de beperking, impliceerde garanties of voorwaardes van de verkoopbaarheid, fitheid voor een bijzonder doel, of non-overtreding van intellectueel eigendom of andere overtreding van de bevoegdheden. Nader, Kavita Vision sponsoort niet of elk afbeeldingen maken betreffende de nauwkeurigheid, waarschijnlijk resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van het materieel op zijn Internet website of anders aangaande zodanig materieel of op elk locaties brachten in verband deze locatie.

▲up

4. Beperkingen

In geen evenement zal Kavita Vision of zijn leveranciers stelen aansprakelijk voor elk schadeloostelling (incluis, zonder de beperking, schadeloostelling voor verlies van gegevens of profijt, of wegens bedrijf schorsing,) verrijzen buiten het gebruik of onvermogen hét materieel te gebruiken op Internet van Kavita Vision's vestigen, als het al Kavita Vision of een Kavita Vision bevoegden vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van zodanig averij geadviseerd over. Omdat sommige rechtsbevoegdheden niet beperkingen staan op geimpliceerde garanties toe, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor verstrekkende of begeleidende schadeloostelling, deze beperkingen mogen van niet gelden voor jullie.

5. Herzieningen en Errata

Het materieel verschijning op de website van Kavita Vision kon omvatten technisch, typografisch, of fotografische vergissingen. Kavita Zicht sponsoort niet dat elk van het materieel op zijn website zijn accuraat, completeren, of stroom. Kavita Zicht mag brengt verandering aan het materieel bevatte op zijn website elk moment zonder aankondiging. Kavita Zicht, niettemin, niet maken elk verplichting om het materieel te updaten.

6. Koppelingen

Kavita Zicht heeft van niet doorgenomen alle de locaties bracht in verband zijn Internet website en is van niet verantwoordelijk voor de inhoud van elk zodanig aangeslotene locatie. Het insluitsel van elk koppeling niet bevestiging beduidt door Kavita Vision van de locatie. Gebruik van elk zodanig aangeslotene website is bij het eigen van de gebruiker op het spel.

7. Vestig Termen van Use Modifications

Kavita Zicht mag deze termen van het gebruik voor zijn website elk moment zonder aankondiging herzien. Door gebruikende deze website jullie overeenkomen om te worden vastgebonden door hét toen huidige versie van deze Termen en Gebruiksvoorwaarden.

8. Regerend Rechtswezen

Elk aanspraak aangaande website van Kavita Vision zal geregeld in de rechtswezenen van de Staat van Nieuwe Delhi zonder tel naar zijn conflict van het rechtswezen mondvoorraad zijn.

 

Privacy Politiek

Deze is de website van Kavita Vision.

Ons poste adres is
F-54, Green Park Main
Nieuwe Delhi, 110016

Wij kunnen worden via e-mail bij info@radhavallabh getroffen.Com
Of jullie kunnen treffen ons door er te telefoneren bij 9811980155

Voor allen bezoeker naar ons Web pagina, ons Web kelner automatisch herkent de domeinnaam van de consument en e-mailadres (daar waar mogelijk).

Wij collecteren de domeinnaam en e-mailadres (daar waar mogelijk) van bezoekers naar ons Web pagina, de e-mailadressen van die die post boodschappen naar ons bulletin stappen in, de e-mailadressen van die die communiceren met ons via e-mail, de e-mailadressen van die die meldingen maken naar ons babbel wijken, naam en adres, telefoonnummer, faxnummer, betaling informatie (e.g., creditcard nummer en affiche adres).

De informatie wij inzamelen is gebruikt voor interne recensie en wordt dan afgedankt, gebruikt om adviseren over consumenten omstreeks de actualisering te ons Website, gebruikt door ons om consumenten voor brengende op de markt doelen te contacteren,, onthulden wanneer wettelijk verplicht om zo te doen, bij de aanvraag van regeringse autoriteiten steil een onderzoek, om na te kijken of naleving drijven met de politiek regerende ons Internetpagina door en toepasbare rechtswezenen of om tegen misbruik of onbevoegd gebruik onzer Internetpagina te bewaren voor.

Ten opzichte van koekjes: Wij gebruiken koekjes om zittingsperiode informatie te registreren, zoals items dat consumenten hun winkelwagen verhogen, melding gebruiker-specifieke informatie over hetgeen bladert gebruikers toegang door of bezoek, passen Web pagina vergenoegde uitgaande van bezoekers' bladeraar type of andere informatie aan dat de bezoeker zendt.

Indien jullie willen dat niet om e-mail van ons in de toekomst te krijgen, laten aub ons weten door zendende ons e-mail bij hét boven adres, aanroep ons bij hét boven de telefoonnummer, geschrift ons bij hét boven adres.

Soms, wij hét e-mailadressen maken van die die toegang ons locatie beschikbaar naar andere eervole organisaties wiens producten of bedient wij denken jullie mochten interessant vinden. Indien jullie niet willen ons om uw e-mailadres met andere bedrijven te delen of organisaties, laten aub ons weten door de aanroep ons bij het nummer geleverd boven.

Soms, wij maken ons klant e-mail lijst beschikbaar naar andere eervole organisaties wiens producten of bedient wij denken jullie mochten interessant vinden. Indien jullie niet willen ons om uw e-mailadres met andere bedrijven te delen of organisaties, laten aub ons weten door de aanroep ons bij het nummer geleverd boven.

Indien jullie ons bevoorraden met uw frankeer adresseren on-line jullie zullen slechts hét informatie krijgen voor welk jullie leverden ons uw adres.

 

Personen die ons bevoorraden met hun telefoonnummers on-line zullen slechts krijgen telefoon contact van ons met informatie aangaande de orders zij hebben gelegd on-line.

Alstublieft lever ons met uw naam en telefoonnummer. Wij zullen zekere uw naam wordt weggeslagen uit de lijst wij samen delen andere organisaties

Ten opzichte van Ad Servers: Om te proberen en brengen jullie biedt aan dat staan in brand van belangstelling jullie, wij hebben verhoudingen met andere bedrijven dat wij laten ad's plaatsen op ons Web pagina's. Als gevolg van uw bezoek naar ons locatie, ad kelner bedrijven mogen informatie collecteren zoals uw domein typen, uw IP adresseren en klikken kreek informatie. Voor de nader informatie, consulteren de privacy politiek respectievelijk:
Http://www.google.co.uk/privacy_ads.Hypertext mark-up language

Soms, wij mogen pasklarere informatie voor nieuwe gebruiken, overwachte gebruiken van niet weleer onthulden in ons privacy aankondiging. Indien ons informatie uitoefeningen wijziging bij enige tijd in de aankomende wij zullen jullie contacteren alvorens wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doelen om jullie van de politiek wijziging te adviseren over en om jullie met de deskundigheid te leveren om van de diten nieuwe gebruiken terug te krabbelen.

Clienteles mogen hun informatie stremmen van zijn gebruikt voor de doelen bij uitzondering dat voor welk het werd van huis uit door e-toezending ons bij hét boven adres gecollecteerd.

Op de aanvraag wij leveren locatie bezoekers met de toegang naar alle informatie [incluis eigenaarse informatie] dat wij onderhouden omstreeks hen, financiele informatie (e.g., creditcard rekening informatie) dat wij onderhouden omstreeks hen, unieke vaststeller informatie (e.g., klant nummer of wachtwoord) dat wij onderhouden omstreeks hen, transactie informatie (e.g., gegevens waarover clienteles deden inkopen, hoeveelheden en types van inkopen) dat wij onderhouden omstreeks hen, verbindingsweg dat de consument/bezoeker is naar ons locatie (e.g. gericht zich, e-mails, pasklarere navragen), contacteren informatie (e.g., naam, adres, telefoonnummer) dat wij onderhouden omstreeks hen, een beschrijving van informatie dat wij omstreeks hen onderhouden.

Consumenten kunnen toegang deze informatie door e-mail ons bij hét boven adres.

Op de aanvraag wij aanbieden bezoekers de deskundigheid aan hebben onnauwkeurigheden corrigeerden in het contact informatie, financiele informatie, unieke vaststellers.

Consumenten kunnen deze informatie gecorrigeerd door zendende ons e-mail bij hét boven adres hebben.

Ten opzichte van zekerheid: Wij hebben toepasselijke veiligheidsmaatregelen van kracht in ons lichamelijk direct toegankelijk om tegen het verlies te bewaren voor, misbruik of verandering van informatie dat wij hebben ingezameld van jullie bij ons locatie.

Kind Veiligheid
Safe Surf Verified

Bezoekers naar Kavita Vision of elk van zijn dochtermaatschappij locaties mogen kies om voor een Membership Account te registreren. De registratie pagina vooraanstaand tekent aan dat kinderen onder 13 jaren mondig zijn van niet geschikt om bij http te registreren://www.radhavallabh.com of zijn dochtermaatschappijen. Wij niet hoogstpersoonlijk herkenbaare informatie collecteren van kinderen onder 13 jaren mondig. Daardoor, kinderen onder de leeftijd van 13 mag van niet zijn in staat om alle wijken van Kavita Vision te gebruiken of het is dochtermaatschappij locaties.


Hetgeen deze Children's Privacy Policy Covers

  • De Kavita Vision Privacy Policy dekt alle gegevens collecteerde en gebruikt door de organisatie. Behalve The Kavita Vision Privacy Policy, deze Children's Privacy Policy levert nadere informatie en privacy beschermingen voor ons online locatie bezoekers die zijn onder de leeftijd respectievelijk13.

Informatie Collectie en Wenden


  • Wanneer elk gebruiker 13 jaren en oudere registers voor een Kavita Vision Membership Account, wij naam, emailadres, geboorte datum, geslacht, postcode, en persoonlijke voorkeuren vereisen.

  • De Kavita Vision gebruikt deze informatie om te ontwikkelen en administratie onderhouden, voor onderzoek, en mag deze informatie gebruiken om de reclame en inhoud gezien op ons pagina's aan te passen.

  • Onder de Children's Online Privacy Protection Act, geen website exploitant kan hoeven, als een voorwaarde van de deelneming aan een activiteit, dat een kind onder de leeftijd van 13 onthulen meere informatie dan is redelijk noodzakelijk. Door van niet verzamelen elk informatie van kinderen onder 13, The Kavita Vision meer dan abides door deze eis.

Zie de FTC COPPA Internetpagina voor meere informatie.

 

Indien jullie voelen zich dat deze locatie is van niet volgende zijn bovengenoemde informatie politiek, jullie mogen ons bij hét boven adressen of telefoonnummer contacteren.

Google, als een derde-partij leverancier, gebruikt koekjes om ad's op uw locatie voor te leggen.

Gebruik van google van de FIGUURNAAD koekje in staat stelt het om dien ad's te uw gebruikers uitgaande van hun bezoek naar uw locaties en ander vestigt op het Internet.

Gebruikers mogen terugkrabbelen van het gebruik van de FIGUURNAAD koekje door bezoekende de Google ad en inhoud netwerken privacy politiek.

Wij zijn gericht op steil ons bedrijf overeenkomstig de diten baseert op principes om te garanderen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt gebeschermd en conserveerde.

 

Creative Commons License
Radha Krishna Spiritual Portal - Radhavallabh Temple Vrindavan door Kavita Vision Wordt onder een gelicensieerd Creatieve Commons Attribution-noncommercial geen Derivative Works 2,5 India Licentie.
Uitgaande van een werk bij www.radhavallabh.com.
Vergunningen daar voorbij het bereik van dit licensieren mag beschikbaar bij http zijn://www.radhavallabh.com/privacypolicy.Hypertext mark-up language.

 

 

▲up