Radha Krisjna:

Radha Krishna Radhavallabh On Face geconfronteerd van Temple Vrindavan boeken

Maak Our Spiritually gezinde Blog vast !! Commentaar en Post uitzichten op artikelen.

Nieuwsbrief Subscription Management
Gebruik deze pagina om abonneren of melden zich te de beschikbare nieuwsbrief of nieuwsbrieven indien af
In leeftijd van 13yrs of boven.


Vergenoegd op deze pagina een nieuwere versie vereist van De adobe Flash Player.
http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/

Onderteken ons Gastenboek!!

Abonneer Naar Our Feed

Abonneer Naar Our Blog Feed

Bezoek ons Mobile Site (Voor Mobiele telefoons)

Fouilleer Radha Krishna Portal:Inlading...

Heer Sri Krishna en Goverdhan Lila

Vergenoegd op deze pagina een nieuwere versie vereist van De adobe Flash Player.

http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/

 

Heer Sri Krishna heeft uitgesproken door meerdere leelas dat goddelijk zijn dwepers beschermt. De binding van beminen een dweper samen deelt hét goddelijke is de vlam van de trouw dat alle zijn pijn ontberingen, daden en glimlach zijn van niet verscholen van godheid. In vroeger tijden allemaal gebruik om yajnas te vervullen; De dorpelingen van braj gebruik te verrichten speciale gebeden en yajnas in de eerbewijs van heer Indra, de godheid van regen. Heer Krishna voelde dat deze gebeden gaven een impluls aan de trots van heer Indra vanwege welk Indra geloofd dat hij de drie-eenheid heersten.
Heer Krishna is ook aard hij gelooft nietigheid is ieder slechtste belager van het schepsel en oorzaak van zijn vernietiging. Te behoeden Indra heer Krisjna hét dorpelingen vroeg, en Nandbaba zijn vader en bemoederen Yoshada om offreren deze gebeden te Mount Goverdhan in plaats van heer Indra. Hij vertelde allemaal dat heer Indra was juist een opperhoofd godheid, terwijl de Mount Goverdhan had diverse activa om te helen en bewaren voor welk zou kunnen de dorpelingen profiteren. Vandaar dat wij allen moeten ons erkentelijkheid naar het heilige rijdier door de aanbieding gebeden betalen. Zij toegelaten tot heer Krisjna en deed zodoende. Speciale yajnas werden verricht en Chhappan bhog werd heer Goverdhan aangeboden aan.
Heer Goverdhan is reproductie van Lord Krishna en hét chappan bhog offreerde door de dorpelingen wordt zelfs geweten als 'Annakoot'; Heer Krisjna zichzelf accepteerden alle bhog door zijn meerdere werkkrachten door de verschijning alvorens hen in de vorm van heer Goverdhan. Op ziende de dorpelingen onwetendheid Indra vulde met de boosheid beslist om alle braj te vernietigen. Hij hét wind bevalen, donder en regen om gebruiken hun kwade mogendheden te hét volledige dorp ontwortelen.  Dorpelingen renden hier en daar gehuil voor helpen in de pijn en krijsen als zij begonnen om te verdrinken. Shri Krisjna geadviseerde alle dorpelingen om renen te Mount Goverdhan. Het was dan dat Shri Radha zegende Shri Krishna met oneindige mogendheid; Waartegen verhief Shri Krishna de Mount Goverdhan op zijn pink slechts voor zeven lange etmalen. Hij vroegen alle dorpelingen was onbevreesd en gekomen onder de schaduwplek van de berg samen met hun bezittingen, gezin en beesten. Iedere enige geest was brandkast en klank onder de magische mogendheid van Shri Krishna. Na werden zeven dagen wanneer iedere slaaf van heer Indra afgesloofde en hun mogendheden verongelukte, zijn nietigheid van zijn machtig verongelukt zoals stof. Heer Indra ging zijn goeroe wijze Vashisht voor de wijsheid heen.
Hier wijze Vashisht toelichtte em dat nietigheid is ieder slechtste belager van het schepsel en in zijn trots hij gedaagde uit de drie-eenheid zichzelf. Jullie te behoeden van de vernietiging heer Krisjna vroeg de dorpelingen om bidden te Mount Goverdhan in uw lokaal. Zodoende bewijzend dat Hij is de beschermer van deze schepping geen kwalijk heeft de mogendheid om Zijn wensen tegen te zitten.
De binding van de schuldeloosheid en liefde=>
Wanneer heer Krisjna gehoudene stand de Goverdhan op zijn pink alle Braj dorpelingen probeerden om helpen Lord Krishna te hét Goverdhan verheffen met hun staafjes. Dit betuigde dat hun sterke liefde voor Lord Krishna die een vriend en zoon naar hen was. Op doende deze handeling iedere dorpeling joelde dat niet alleen hij hield het rijdier vast, zij samen met hem hielden het rijdier vast om Em te helpen. Hun schuldeloosheid en binding van beminen gemaakte Shri Krishna glimlachen en stortbad Zijn zegeningen erop.

Opmerking - Audio Visual Song beleefdheid-'sri Krisjna' door Ramanand Sagar.

 

 

 

 

 break

▲up