Radha Krisjna:

Radha Krishna Radhavallabh On Face geconfronteerd van Temple Vrindavan boeken

Maak Our Spiritually gezinde Blog vast !! Commentaar en Post uitzichten op artikelen.

Nieuwsbrief Subscription Management
Gebruik deze pagina om abonneren of melden zich te de beschikbare nieuwsbrief of nieuwsbrieven indien af
In leeftijd van 13yrs of boven.


Vergenoegd op deze pagina een nieuwere versie vereist van De adobe Flash Player.
http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/

Onderteken ons Gastenboek!!

Abonneer Naar Our Feed

Abonneer Naar Our Blog Feed

Bezoek ons Mobile Site (Voor Mobiele telefoons)

Fouilleer Radha Krishna Portal:Inlading...

Shri Krisjna en Bhakti

Gopis en Lord Krishna :-

De goddelijke toneelstukken van Lord Sri Krishna zijn gekende hieraan wereld als 'Rasa'. Zij waren de reproductie van de waarheid van dat wanneer een geest panden de gelukzaligheid van divinity de goddelijk het door versmeltende het binnen zichzelf zegent.

Gopis zijn gekende was de vrouwen van Vrindavan die doornate hun geesten in de wereldzee van de toewijding, lichamelijk, werkwoordelijk en door de meditatie. De hele drie-eenheid buigt naar hun voeten, voor de zij bereikten de onbaatzuchtige liefde en bedrijf van heilige goddelijke zichzelf.

Diten Gopis geloven te zijn de verpersoonlijkingen van de wortels van Vedas, de heiligen en wijzen die doornat zich in 'tapsya' om goddelijke zegeningen in zijn heilige voeten te bereiken.
Volk definiëren hen als vrouwen maar het mankeert zij juist hét geslacht zien van hun lichamelijke verschijning; Maar diegenen die weekt zich in de toewijding kunnen hét divinity van de Gopis' geesten welk verschoppeling alle slagbomen van bestaan ontmoeten.
Indien ieder waarom ze incarnated in de vorm van vrouwen en niets anders discussieert; Iemand kan een verborgene bittere waarheid in deze factor ook zien:

De goddelijke toneelstukken van Lord Sri Krishna zijn gekende hieraan wereld als 'Rasa'. Zij waren de reproductie van de waarheid van dat wanneer een geest panden de gelukzaligheid van divinity de goddelijk het door versmeltende het binnen zichzelf zegent. Gopis zijn gekende was de vrouwen van Vrindavan die doornate hun geesten in de wereldzee van de toewijding, lichamelijk, werkwoordelijk en door de meditatie. De hele drie-eenheid buigt naar hun voeten, voor de zij bereikten de onbaatzuchtige liefde en bedrijf van heilige goddelijke zichzelf. Diten Gopis geloven te zijn de verpersoonlijkingen van de wortels van Vedas, de heiligen en wijzen die doornat zich in 'tapsya' om goddelijke zegeningen in zijn heilige voeten te bereiken. Volk definiëren hen als vrouwen maar het mankeert zij juist hét geslacht zien van hun lichamelijke verschijning; Maar diegenen die weekt zich in de toewijding kunnen hét divinity van de Gopis' geesten welk verschoppeling alle slagbomen van bestaan ontmoeten. Indien ieder waarom ze incarnated in de vorm van vrouwen en niets anders discussieert; Iemand kan een verborgene bittere waarheid in deze factor ook zien: Indien zij incarnated als Brahmans het was gemakkelijk voor al om te zeggen dat zij worden geleerd, vandaar bezetene heilige mogendheden om hét goddelijk te presteren. Indien zij incarnated als een man het was gemakkelijk voor de samenleving om te roeien met de riemen, als het verspert geen man om bega zichzelf te Godheid in zodanig manier. Indien zij incarnated als een kind alle zou kunnen schijnbaar zeggen dat zij zijn zuigeling en vandaar Godheid bemint hen hét meest. Om het hoogtepunt van de toewijding te tonen, vandaar dat ze incarnated in de vorm van vrouwen die waren van niet geleerd; Eenvoudige dorpelingen, verbonden door de standaardmaaten van samenleving, vulden met de verantwoordelijkheden van het gezin en versperden van vrijheid. Als een menselijk lichaam, die wordt zo verbonden en alsnog stelt zijn geest vrij van de grenzen van wereld in en vertrouwt het geest toe teneinde hét goddelijke is de getrouwe strijder die bemachtigt de strijd en glanst hét lichtendst. De 'Rasa' is precies de viering van het moment, wanneer goddelijk versmelte heilige geesten binnen hem door verrichtende Zijn goddelijke ludieke onbaatzuchtige Endeavors-'raasleelas. Vandaar er kan van niet zijn elk vulgarity of Kama associeerde erbij, omdat Lord Sri Krishna was juist acht jaren oud - een prodigy van de schuldeloosheid wanneer Hij Raasleelas met de Gopis verrichtten.


Heer Krishna en de Four Yugas:-

Deze aarde is een zegening begaafde om mensen te leven door Sri Krishna, maar ons zelfzuchtige gewaarwordingen en hét wens om regel deze wereld hét zuiverheid vernietigt van de natuur. De spanne van de dharma of methode van verheerlijken en bereikende eenheid met hét Almachtig op deze aarde wordt in vier verschillend fittings onderverdeeld. De Satyug welk voorheeft waar Dharma geëxisteerd in hele mogendheid met de waarheid, edelmoedigheid, vrede en zuiverheid, 'Tapa' was de paadje was vloeide voort om een of anders geest te louteren. Tretayug welk bedoelt beroemdheid van de Dharma herleidt een beetje en glansde met de waarheid, edelmoedigheid en vrede, zodoende 'Yajna' Vedic vuur opofferingen waren de bron om heer te bereiken. In Dwaparyuga Dharma bezetene maar waarheid en edelmoedigheid; Vandaar gulle aanbiedingen gemaakte waren een bron om Heer te bereiken. Het is in deze Yuga dat Lord Shri Krishna hét avatar van heer Visjnoe in bezit van zestien kalas zegende deze aarde en bedekt het van de verschrikkelijke verwoesting. De koningen zoals 'kansa' geloofd om wereld met kwade middelen te regeren, zodoende Shri Krishna vernietigde zodanig kwade geesten en hét kennis verbreiden van de louter liefde, vrede, eendracht en onthulde de grondbeginsels dat iemand moet voor eigene loutering van de geest voortvloeien. Vervlogen is de voortdurende Kalyuga bij wie Dharma bestaat slechts met de mogendheid van de waarheid en iemand kan bereiken enlightenment door slechts reciterende de naam van Lord Krishna met de liefde en toewijding.


Heer Krishna en Bhakti yog:

Gewaarwordingen regel dit menselijke hart maar indien deze gewaarwordingen worden hét Almachtig met puure gedachtes gewijd aan en liefde, eigene geest kan gemakkelijk krijgen met de opperste mogendheid zonder navolging de zuure paadjes van 'Japa', 'Tapa', 'Vrat'. Er zijn diverse types van gewaarwordingen van de liefde dat vergezelt een of anders bhakti: Vatsalya rasa: De binding van de liefde gedeelde tussen moeder Yashoda en Lord Shri Krishna. Hoewel bemoederen Yashoda had van niet bevallen van Shri Krishna echter ze hem met volle liefde en zorg voedden. Shri Krisjna, die houdt stand deze drie-eenheid, gelaten zichzelf worden verbonden naar een okhal als straf door er te Yashoda bemoederen voor de liefde dat zat verstopt om haar motherhood. Om onbaatzuchtig motherhood van Shri Krishna genaamd zichzelf te huldigen als 'Yashodanandan'.


Sakhya rasa:

Shri Krisjna heeft gedefinieerd vriendschap een heilige binding van leven door beeldende zijn vriendschap met zijn kindertijd vriend Sudama af. Overdagen van gurukul Shri Krishna en Sudama had geworden goede vrienden en met tijd sudamaji gingen Mathura heen en beslechtte hun als een Brahman. Sudamaji vereerde Shri Krishna als zijn godheid en zijn gezin op de liefdadigheid hij ontvangene de dorpelingen overleefde; Zijn armoede verhoogd met tijd zodoende zijn vrouw adviseerde em om zijn vriend Shri Krishna heen te gaan en vragen om hulp voor de hij hadden geworden de koning van Dwarka. Sudamaji ging akkoord niet maar ziend zijn kwaad van het gezin leven hij toegelaten tot het. Zijn vrouw gaf hem een kleine baal van de rijst ze hadden juist gesmeekt het van haar buur. Wanneer Sudamaji arriveerde naar Dwarka zijn toestand was ook boos, voor de hij liepen van Mathura naar Dwarka zijn voeten werden uitgedijd gezeten onder drek geprikt met de grashalmen, kleren blinderen en zwak lichaam. Op de poorten van de paleis van Dwarka hij vertelde de lijfwachten om Shri Krishna mede te delen dat zijn kindertijd vriend Sudama was gekomen naar tegemoet treden em, hoewel lijfwachten geloofden niet maar zij nog ingelicht Shri Krishna van zijn aankomst. Als Krisjna vernomene deze boodschap hij renden naar de poorten van de paleis naakte voeten en Sudama koesterden. Op ziende zijn vriend in dat erbarmelijke toestand traanen van Shri Krishna rolden. Hij feestelijk inhaalden Sudama met vol egards en riep em in om enige tijd in Dwarka met em te besteden. Shri Krisjna een speciale hantering gaf naar Sudama en hem respecteerde in iedere manier. Shri Krisjna wist dat Sudama verborgene de baal van de rijst zijn vrouw schonk als een gebaar voor De krisjna om te vernedering van zijn onderkruiper ontwijken. Shri Krisjna weggerukte het van Sudama en accepteerde het graag. Sudama vertrekt naar Mathura, maar speten voor de hij gevuld van niet Krisjna vragen voor helpen. Op treffende Mathura hij werd verbluffen te weten dat Shri Krishna had bedeeld met tonnen van rijkdom zonder zelfs hem van niet vragen erom. Shri Krisjna afgetekeende het helder dat rijkdom en stand nooit hét voorland beslist van een relatie. Vriendschap wanneer deed moet worden uitgevoerd met de liefde, zorg en egards. Hij zelfs hét gezegde bewezen; "Een vriend in moet word is een vriend inderdaad". Sudamaji is een precedent van sakhya rasa omdat hij hadden belast met zichzelf naar Shri Krishna met volle liefde hoewel zijn vriend was rijke hij verlangde niet voor helpen, maar onderhielden zijn zelve egards en toonden dat vriendschap is een stilzwijgende overeenkomst geen relatie van vereisten.


Goverdhan Lila:

Goverdhan Lila en Annakoot op de eerst etmalen van Kartik Shukla Paksh, bekijken en gelezen hét heel lila in detail. Bekijk en Read Now
break

▲up